Társszervező: Pozsonyi Városi Múzeum 

Vendég: PhDr. Elena Mannová, CSc.

Eseménysorozat: Séta a régi Pozsonyban

Az előadás nyelve: szlovák

Belépő: 2,- €, Pozsonyi Kifli PT. tagoknak ingyenes

A 19. század komoly társadalmi változásainak következményként számos önkéntes szervezet alakult, amelyek kivették részüket a közösségi modernizációból, sőt bizonyos szinteken maguk látták el a város feladatait (tűzoltók, jótékonysági egyesületek).

A lakosság szinte minden rétegének lehetőséget kínáltak arra, hogy – aktívan vagy passzívan – bekapcsolódjon Pozsony társadalmi és kulturális életébe.

A kaszinók, a gazdasági és önsegélyező szervezetek, a szabadkőműves páholyok, a dalárdák, a nőegyletek, a sportklubok és az önképző munkásegyletek hozzájárultak a város közéletének demokratizálásához.

A rendezvény a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának anyagi támogatásával valósul meg, a Kisebbségi Kultúrák 2017 Program keretén belül. A többségi nemzet és a nemzeti kisebbségek, illetve etnikai csoportok közötti interetnikus és interkulturális párbeszéd és megértés programja.

01